Serbest Tüketici

SERBEST TÜKETİCİLİK NEDİR?

Gerçek ve tüzel kişiler Serbest Tüketici olabilmek ve kendi tedarikçilerini seçebilmek için Enerji Piyasasını Düzünleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarı olan 2000 kWh’ten daha fazla tüketim yapmalıdır.


PARANIZ NEREYE GİDİYOR?

 

TÜKETİM MİKTARI

Kullanılan elektrik enerjisinin kilowatt saat biriminde ifade edilmesidir.

 

TUTAR

Çıplak tüketim bedeli olarak da adlandırılabilen tutar; sözleşme dahilinde belirlenen birim fiyatının tüketim miktarı ile çarpılmasıdır. Elektrik faturasında yer alan sadece bu bedel Akfen Toptan’a kalır, diğer bedeller gibi kamu kurum/kuruşlarına iletilmemektedir.

 

DAĞITIM BEDELİ

Dağıtım bedeli: Harcanan elektriğin EPDK’nın belirlediği dağıtım katsayısıyla çarpılması sonucu ortaya çıkan rakamdır. Dağıtımcı firmalar, hizmet verdikleri bölgede dağıtım şebekeleri aracılığıyla elektriğin abonelere iletilmesi, sayaç okuma ve bakımı, kesme-bağla işlemleri, bakım onarım çalışmaları hizmetlerini vermekte ve bunu dağıtım bedeli olarak müşteriden temin etmektedir. Akfen Enerji bu bedeli fatura dahilinde müşterilerinden almakta ve müşterilerinin bağlı olduğu bölgedeki dağıtım şirketine iletmektedir.

 

ENERJİ FONU

Detaylarını EPDK belirlemekte ve faturada yer alan aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bedel fatura dahilinde alınır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilir.

 

TRT PAYI

Detaylarını EPDK belirlemekte ve faturada yer alan aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bedel fatura dahilinde alınır, Radyo Televizyon Kurumu’na iletilir.

 

ELEKTRİK VE HAVA TÜKETİM VERGİSİ

Detaylarını EPDK belirlemekte ve faturada yer alan aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili belediyeye yatırılan bu bedel, belediye gelirleri kanunu gereğince alınmaktadır.


KDV

Devlet tarafından belirlenen bu bedel, müşteriden alınır ve devlete iletilir; Katma Değer Vergisi’nın kısaltmasıdır.

akfenlogo

Neden Akfen Holding ?


Akfen Enerji, milyonlarca euroluk enerji yatırımıyla Türkiye enerji piyasasının önemli yatırımcılarındandır.


Akfen Holding’in gücünü de arkasına alarak enerji piyasasındaki önemini her geçen gün artıran Akfen Toptan, 2011 yılından itibaren Serbest Tüketici kapsamına giren özel ve tüzel kişilere elektrik enerjisi temin etmektedir. Akfen Toptan, indirim oranlarını sözleşme süresince istikrarlı ve kesintisiz şekilde koruyarak sizi yarı yolda bırakmayacak bir tedarikçidir.

Akfen Holding Güvencesiyle Ucuz Elektrik

%100 Temiz Enerji ile gelecek
nesiller için temiz bir dünya.

Taahütsüz Enerji
Akfen Holding Güvencesiyle

Serbest Tüketici Değerlendirmesi
ve Başvuru Süreci