Gücünü doğadan alan yenilenebilir enerji kaynakları

HES

Hidroelektrik Santral Yatırımları

GES

Güneş Enerjisi Santral Yatırımları

RES

Rüzgar Enerjisi Santral Yatırımları

Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde işletmede olan 23,8 MWe gücünde 12 adet lisanssız, 58 MWe gücünde 6 adet lisanslı Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır. Türkiye’nin ışınım bakımından en iyi bölgelerinde kurulmuş olan bu santraller en son teknoloji ile donatılmış olup yüksek verimli ve tam otomasyonlu sistemlere sahiptirler. Elazığ bölgesinde bulunan Solentegre Güneş Santrali ise Türkiye’de kurulmuş olan ilk Lisanslı Güneş Santrali olarak tarihe geçmiştir.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi Santrali portföyünü lisanssız ve özellikle de lisanslı projelerle devam ettirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2019 yılında 20 Mwe kurulu gücüne sahip 2 adet güneş santralinin daha devreye girmesiyle toplam kurulu güç 101.8 Mwe olacaktır.

Akfen Yenilenebilir Enerji ilerleyen yıllarda GES portföyünü gerek temelden projeler geliştirerek gerekse işletmede olan santralleri bünyesine katarak büyütmeye devam edecektir.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş, lisans sahibi olarak Türkiye’nin birçok lokasyonunda toplam 221.5 MW kurulu güçte ve 894 GWs’lik yıllık üretim kapasitesine sahip 12 adet HES tesisini işletmektedir. 6.7 MW kurulu güç ve 21 GWs’lik yıllık üretim kapasitesindeki 1 adet HES tesisi ise inşaat aşamasındadır.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. portföyündeki hidroelektrik santral tesisleri ülkenin birçok bölgesine yayılmış, Sakarya, Kızılırmak ve Çoruh nehirleri gibi coşkun nehirler üzerinde ya da kollarında kurulmuş olup olası mevsimsel değişikliklere karşı dengeli bir üretim imkanı sunmaktadır. En iyi ve modern ekipmanlarla donatılmış bu tesisler işletme personeli ve merkez teşkilatınca planlı bakım-onarım ve yenileme prosedürlerine uygun olarak en yüksek verimi elde etmek amacıyla sürekli gözetim altında tutulmaktadır.

Mevcut portföyün geliştirilmesi amacıyla coğrafi ve iklimsel açıdan çeşitliliğe önem veren Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına hızla devam etmektedir ve kısa bir süre içinde 228 MW kurulu güç ve 917 GWs'lik yıllık üretim kapasitesindeki HES portföyüne sahip olacaktır.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin RES yatırımları kapsamında halihazırda 984 MW tahmini kurulu güç kapasitesi olan 14 projedeki ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. TEİAŞ’ın ilan ettiği 3.000 MW’lık* üretim kapasitesine ilişkin bu projeler için 28 Nisan 2015 tarihinde EPDK’ya başvurular tamamlanmış, şirketlerin sermaye tutarları artırılmış ve teminat mektupları EPDK’ya verilmiştir. Başvurusu yapılan 14 proje EPDK tarafından uygun bulunmuş ve değerlendirmeye alınan projeler listesinde yayınlanmıştır. İhalelerin Haziran 2017’de başlayıp yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

TEİAŞ tarafından 2016 yılında 2.000 MW'lık** rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi için ilave kapasite açıklanmıştır. EPDK tarafından söz konusu ilave kapasite için ön lisans başvurularının 2017 yılı Nisan ayında alınacağı da duyurulmuştur. Ancak daha sonra, başvuruların 2018 yılı Nisan ayına ertelendiği bildirilmiştir. Bu kapsamda proje geliştirme çalışmalarına başlanmış ve 3 danışman firmayla 10 adet proje geliştirilmesi amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Projelere ait rüzgar ölçüm direklerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü kabulleri tamamlanmış, rüzgar ölçümleri devam etmektedir.

Diğer yandan, Çanakkale ve Denizli illerinde kurulması planlanan toplam 242 MW kurulu güçteki Kuzeybatu Projesi kapsamında 4 adet Lisanslı RES tesisinin izin çalışmaları devam etmekte olup kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

Neden Akfen?

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ
GÜVENCESİNDE

Sözleşmede yer alan indirim oranlarına istikrarla yaklaşan ve sürekli koruyan Akfen Toptan, Akfen Holding’in gücüyle enerji piyasasındaki değerini her gün artıran önemli tedarikçilerden biridir. Milyonlarca euroluk enerji yatırımıyla Türkiye’nin en önemli yatırımcılarından biridir.

DAHA TEMİZ
ENERJİ

Akfen Toptan’tan temin edilen enerjinin karbon emisyonuna özen gösterdiğinden ve milyonlarca ağacın sağladığı katkıya yakın fayda göstermektedir. Kullandığınız elektrik çevreye zarar vermemekte, enerjinin tamamı yenilenebilir, çevre dostu kaynakları tercih eden üreticilerden temin edilmektedir.

DAHA UCUZ
ELEKTRİK

Elektrik piyasası mevzuatı gereğince senede 2000kWh elektrik kullanan tüketiciler, Akfen Toptan ile indirimli elektrik kullanabilmektedirler.

akfenlogo

Neden Akfen Holding ?


Akfen Enerji, milyonlarca euroluk enerji yatırımıyla Türkiye enerji piyasasının önemli yatırımcılarındandır.


Akfen Holding’in gücünü de arkasına alarak enerji piyasasındaki önemini her geçen gün artıran Akfen Toptan, 2011 yılından itibaren Serbest Tüketici kapsamına giren özel ve tüzel kişilere elektrik enerjisi temin etmektedir. Akfen Toptan, indirim oranlarını sözleşme süresince istikrarlı ve kesintisiz şekilde koruyarak sizi yarı yolda bırakmayacak bir tedarikçidir.

Akfen Yenilenebilir Enerji Güvencesiyle Ucuz Elektrik

%100 Temiz Enerji ile gelecek
nesiller için temiz bir dünya.

Taahütsüz Enerji
Akfen Yenilenebilir Enerji Güvencesiyle

Serbest Tüketici Değerlendirmesi
ve Başvuru Süreci